Utbildning

Språkkonsultlinjen på Stockholms universitet, 2003–2005

Språkkonsultlinjen är min viktigaste utbildning och den ger mig rätten att kalla mig Examinerad språkkonsult i svenska. På språkkonsultlinjen lärde jag mig att förstå hur kommunikation fungerar, varför vissa texter är lätta att förstå och varför människor skriver som de gör. Under åren här blev jag också en mycket, mycket bättre skribent eftersom vi dagligen coachade varandra.

Läs mer om språkkonsultlinjen (numera språkkonsultprogrammet) på Stockholms universitets webbplats.

Examensarbete på språkkonsultlinjen

Som examensarbete jämförde jag texterna i två museiutställningar där den ena uppfattades som språkligt spretig och den andra som språkligt sammanhållen. Jag analyserade vilka variabler som påverkade intrycket av att texterna var spretiga respektive sammanhållna.

Resultatet presenterade jag bland annat i form av en checklista på saker som skribenter bör komma överens om innan de skriver texter inom samma utställning. Checklistan är även relevant för andra texttyper, t.ex. rapporter.

Läs examensarbetet här.

Certifiering för utbildare i Information Mapping genom Information Mapping International, 2008

Information Mapping är en licensierad metod för att analysera, strukturera och presentera information. För att lära sig metoden måste man gå en tredagarskurs och jag är nu certifierad att hålla denna kurs. Dock måste man ha licens för att sälja utbildningen, vilket jag inte har. Därför utbildar jag som underkonsult till det danska företaget Key 2 Know som har licens.

Läs mer om Information Mapping.

Fil. kand. i litteraturvetenskap från Uppsala universitet, 1999–2003

På Uppsala universitet hade jag fyra riktigt roliga år vilka gav mig något som närmar sig den klassiska bildningen. Jag läste filosofi, religion, svenska och litteraturvetenskap. Det resulterade i en kandidatexamen i litteraturvetenskap och i en kraftigt utvecklad förmåga att analysera information och argumentation. Jag lärde mig också att öppna öl utan ölöppnare och att cykla i snöstorm.

C-uppsats i litteraturvetenskap

Jag jämförde tre översättningar till svenska av Majakovskijs Ett moln i byxor i syfte att diskutera huruvida det är värt att analysera översatt poesi. Det kom jag fram till att det är. Skillnaderna mellan översättningarna var ganska stora, men de låg på en nivå som inte påverkade analysen.

B-uppsats i litteraturvetenskap

Jag analyserade hur Pär Lagerkvist presenterar och jämför olika sätt att manifestera religiositet i romanen Sibyllan. Kartläggningen skulle kunna byggas ut till en magisteruppsats, och jag när fortfarande en dröm om att skriva den.

Naturvetenskaplig linje på gymnasiet

På gymnasiet läste jag naturvetenskaplig linje med mycket matte, fysik och kemi. Jag insåg visserligen redan då att jag i grunden är humanist, men jag har ändå nytta av min naturvetenskapliga bas. Den gör att jag kan skriva tekniska texter, t.ex. om fiberoptiska nät eller datalagring.

Comments are closed.