Tidigare anställningar

Semantix, 2005–2011

Direkt efter min examen från språkkonsultlinjen började jag jobba i den koncern som sedan blev Semantix AB. I början var jag i första hand projektledare för översättning även om jag vid sidan av fick språkgranska och redigera texter. Efter hand blev språkgranskningarna fler och jag gick över till att skriva och granska parallellt med att projektleda skribentuppdrag. Efter ett par år började jag också utbilda skribenter, och under mina sista två år var jag gruppledare och ansvarig för att förvalta Semantix skriv- och retorikkurser.

Exempel på arbetsuppgifter

– Utbildade skribenter som ville utvecklas i sitt skrivande, både genom enskild undervisning och i grupp.
– Utbildade skribenter i metoden Information Mapping.
– Skrev texter på uppdrag av kunder, t.ex. produktblad, interninformation, delar av årsredovisningar, utbildningsmaterial och sammanfattningar.
– Redigerade texter som kunder hade skrivit, t.ex. rapporter, artiklar, pressmeddelanden och webbtexter.
– Skrev och redigerade texter på uppdrag av Semantix, t.ex. interninformation, instruktioner, webbtexter, marknadsmaterial, artiklar och krönikor.
– Utvecklade och förvaltade Semantix skriv- och retorikutbildningar, vilket bland annat innebar att hantera de texter som beskriver tjänsterna, underhålla relationen med underleverantörerna, förse säljarna med material och kunskap samt delta i införsäljningen av kurser.

Exempel på kunder

– Privata företag, t.ex. försäkringsbolag
– Yrkesföreningar
– Kommuner och myndigheter

Exempel på uppdrag

– Utbildade forskare vid ett universitet i att skriva populärvetenskapligt.
– Utbildade bygglovshandläggare i att skriva tydliga brev med rätt innehåll, disposition och stil.
– Utbildade rapportskribenter på en myndighet i att skriva intresseväckande sammanfattningar.
– Skrev en myndighets förvaltningsberättelse efter intervjuer.
– Skrev produktblad till ett företags nya produkter efter samtal med produktchefen, säljarna och de tekniskt ansvariga.

Redaktör för nationstidningen Norrlands varjehanda, 2001-2003

Under studietiden i Uppsala hade jag flera extrajobb. Några gav pengar och andra gav mest erfarenhet. Jobbet som redaktör för Norrlands nations tidning är ett exempel på det senare. Redaktionen bestod av tre personer. Vi planerade, skrev, fotade, övertalade andra att skriva och fota, gjorde layout och packade för tryck. Tidningen gick ut till runt 7 000 personer. Arbetet lärde mig att redigera andras texter och att ge konstruktiv kritik, och det lärde mig också att jobba under tidspress.

Tidningen blev ganska bra, men det är så klart att det märktes i layouten att vi var amatörer. Numera samarbetar jag med folk som vet hur man gör saker snygga på riktigt.

Servitris på ångfartyget Blidösund, 2003-2005

Ett av mina roligaste extrajobb var servitrisjobbet på ångfartyget Blidösund. Passagerarna följer med på dagsturer för att koppla av, komma ut i skärgården och äta god mat. God mat ska alltså serveras under gång och i alla väder. Det kan innebära många prövningar.

På Blidösund lärde jag mig att anpassa mig efter omständigheterna och att vara beredd på det mesta. Ibland gick det så höga vågor att gästerna var tvungna att hålla i tallriken hela tiden. Ibland regnade det in i matsalen. Vårt jobb var att se till att gästerna trivdes och hade roligt ändå, och det bästa sättet att ordna det var ofta att acceptera läget och ha roligt själv. Så försöker jag att jobba nu också.

Comments are closed.