Skrivjobb

Nya texter behövs hela tiden, men det är inte alltid som man har tid eller möjlighet att skriva dem själv. Då kan det vara smart att lägga ut skrivjobbet och prioritera andra arbetsuppgifter. Låt mig skriva åt er.

Flera sorters texter

Jag kan till exempel skriva sammanfattningar, rapporter, webbtexter, produktblad, artiklar, brevmallar, protokoll och instruktioner. Innehållet måste komma från er, men jag kan ta emot det på det sätt som passar er, till exempel genom att läsa gamla texter, göra intervjuer eller sitta med på möten.

Ämneskunskap

Genom åren har jag samlat erfarenhet av att skriva om många ämnesområden. Jag har skrivit om ekonomi, sjukvård, teknik, kommunal förvaltning och mycket annat. Nya ämnesområden tar alltid några timmar extra att sätta sig in i, men hittills har jag kunnat skriva om allt som mina kunder har bett mig om.

Comments are closed.