Redigering

Har du skrivit en text och vill vara säker på att den kommer att fungera? Ring mig så kommer vi överens om hur du kan kvalitetssäkra den.

Genomgripande redigering

Om du har skrivit en text tidigare och vill använda den i ett nytt sammanhang så kan jag göra en genomgripande redigering. Då får du först berätta om ditt syfte med texten och om dina mottagare. Sedan ser jag över innehållsurvalet, strukturen, rubrikerna och språket. En genomgripande redigering kan även passa om du vet med dig att skrivande inte är din starka sida och bara vill skriva ett skelett för att sedan lämna bort texten.

Språkgranskning på styckesnivå

Om du tycker att texten är färdig men vill ha hjälp med själva språket så gör jag en språkgranskning. Du berättar vem som ska läsa texten och vilket budskap du vill lyfta fram så går jag igenom och redigerar språket och stilen på menings- och styckesnivå. Det kan ofta innebära att jag byter ut ord som jag inte tror att läsaren känner till, ändrar meningsbyggnaden så att den blir grammatikt korrekt och lägger in sådant som gör att texten flyter. Resultatet av språkgranskningen blir en text med flyt som läsaren kan ta till sig.

Korrekturläsning

Även en välskriven text kan förlora mycket i förtroende om den innehåller språkliga fel. För att undvika det kan ni låta mig korrekturläsa texten innan ni publicerar den. Jag kontrollerar så att den inte innehåller stavfel eller ogrammatiska meningar, fel sorts skiljetecken eller typografiska missar. En korrektuläsning håller sig på den språkliga ytan men kan ändå göra stor skillnad.

Comments are closed.