Erfarenhet

Under de senaste sju åren har jag jobbat som konsult hos ett stort antal myndigheter, kommuner och privata företag. Här beskriver jag ett urval av mina tidigare jobb.

Köpings kommun tog första steget mot klarspråk

Köpings kommun har en engagerad och kunnig informationsavdelning. De hjälper skribenterna i kommunen att putsa på de texter som ska upp på webbplatsen, och målet är att allt där ska vara skrivet på klarspråk. Det är ett högt mål i sig, men nu har kommunen höjt ribban ytterligare och vill att alla texter som lämnar kommunen ska följa språklagen, oavsett om det är brev, webbtexter eller informationsblad. Då måste skribenterna kunna skriva klarspråk själva, utan hjälp från informationsavdelningen, och därför fick jag komma och hjälpa till.

Under november och december 2011 fick 140 av kommunens anställda gå en introduktionskurs i klarspråk. Jag utarbetade kursen i samråd med informationsavdelningen och byggde den på exempel från kommunen. Sedan höll jag kursen åtta gånger för knappt 20 personer i taget. Målet med kursen var att deltagarna skulle se nyttan med klarspråk och bli intresserade av att lära sig mer. De fick också med sig några handfasta tips och några diskussionsämnen. Vi hade bara en halv dag på oss, så mer hann vi inte.

Utbildningen blev uppskattad, och nu hoppas jag och informationsavdelningen att kommunens enheter själva ska ta initiativ till mer utbildning.

Några exempel från utvärderingarna:
+ Jättebra föreläsare som gjorde utbildningen intressant, enkla tips
+ Lagom tempo (ingen korvstoppning), bra med övningar mellan varven, man kände sig delaktig
+ Bra föreläsare med humor, bra med många exempel att titta på
+ Många aha-upplevelser, t.ex. aktiv-passiv, vänstertyngd mening. Exempel är alltid bra, kunnig kursledare som kan språkhistoria och fattar kommunal verksamhet.
+ Bra föreläsare och exempel, bra att pröva på i övningar, öppet klimat mellan kursledare och deltagare, inspirerande och klarsynt.

Socialstyrelsen behövde bättre sammanfattningar

Myndigheters rapporter innehåller ofta nya forskningsrön och intressanta beslut, men ändå det är få som läser dem, En anledning kan vara att de ofta är ganska träiga. Men så behöver det inte vara. Socialstyrelsen låter språkkonsulter språkgranska och redigera rapporterna innan de publiceras och jag har arbetat med den redigeringen i flera år.

Under 2009 bestämde sig Socialstyrelsen för att ta ett särskilt grepp om sammanfattningarna och jag utbildade därför ca 100 av skribenterna i att skriva intresseväckande sammanfattningar.

Trafikverket ICT ville sprida affärsplanen internt

Trafikverket ICT säljer IT-tjänster till en mängd olika företag och myndigheter. De utvecklas snabbt och sammanställer naturligtvis sina ambitioner i en affärsplan. Affärsplanen riskerar alltid att bli en angelägenhet för bara ledningen, men Trafikverket ICT vill att alla medarbetare ska känna till och förstå den. För att hjälpa mellancheferna att sprida affärsplanen lät de mig göra en populärversion av planen år 2011. Det blev en Powerpointpresentation med mest bilder samt ett talmanus till cheferna. Det var naturligtvis både hemligt och bråttom, men resultatet blev bra. ”Jag är toknöjd” var beställarens första reaktion på min leverans.

Comments are closed.